Funksjon Navn Adresse Telefon epost
Leder Margrete Brodtkorb

Hovinveien 55

3533 Tyristrand

992 61 979
margre-b@online.no

Kasserer

Kine Camilla Tangen

Ringenfaret 13

3533 Tyristrand

901 46 775 kine.tangen@akonto.no
Sekretær Bjørn Ellingsen

Støaveien 155

3533 Tyristrand

450 33 926 b.ellingsen67@gmail.com
Styremedlem håndball Katrine G. Skistad

 Holleiaveien 118

3533 Tyristrand

906 17 984 kgunnberg@hotmail.com
Styremedlem fotball Roger Østebø
Steinrøysveien 20

3533 Tyristrand

414 07 410 roger@leiv-vidar.no
Styremedlem ski Helge Ivar Melbye

Skamarken gård

3533 Tyristrand

913 83 687 helge.ivar.melbye@coop.no
Styremedlem allidrett Mari-Linn Indreeide Kvalsvik
452 14 074

Levert av IdrettenOnline