Funksjon Navn Adresse Telefon epost
Leder Margrete Brodtkorb

Hovinveien 55

3533 Tyristrand

992 61 979
margre-b@online.no

Kasserer


Sekretær Bjørn Ellingsen

Støaveien 155

3533 Tyristrand

450 33 926 b.ellingsen67@gmail.com
Styremedlem håndball Eirik Bergstedt

Skjærdalen 15

3533 Tyristrand

474 57 481 eirik.bergstedt@kriminalomsorg.no
Styremedlem fotball
Styremedlem ski Helge Ivar Melbye

Skamarken gård

3533 Tyristrand

913 83 687 helge.ivar.melbye@coop.no
Styremedlem allidrett Siri Bollingmo Røste Bråtenveien 3
3533 Tyristrand
414 16 576 siriroste@live.no
Powered by: Bloc