I. F. Tyristubbens pinslotteri - vedtekter:

§1: Betaling for inneværende måned må være registrert inn på I. F. Tyristubbens konto for at utbetaling av gevinst skal finne sted. Er dette ikke tilfelle, tilfaller gevinsten foreningen.
§2: Utbetaling av gevist foretas til den konto som innbetaling er registrert fra.
§3: Usolgte lodd er ikke med i trekningen.
§4: Aldersgrensen for å delta i lotteriet, uten foreldrenes samtykke, er 18-atten år.
§6: Lotteriet er i utgangspunktet løpende i 12 måneder fra den datoen trekningene starter.
§8: Avtalen må sies opp skriftlig på e-post: john.line@ringnett.no eller pr post til: I. F. Tyristubben, Pb. 20, 3533 Tyristrand, eller pr telefon til John Kristiansen på tlf. 992 53 767. Deltageren får en bekreftelse på mottatt oppsigelse. Bekreftelsen inneholder også informasjon om siste trekkdato og siste trekning vedkommende er med på. Dersom deltageren ikke har mottatt bekreftelse innen 14 dager etter at oppsigelsen ble sendt, er det deltagerens ansvar å kontakte I. F. Tyristubben for å forsikre seg om at oppsigelsen er mottatt.
§9: Ved manglende innbetaling eller oppsigelse, fjernes nummeret automatisk fra deltagerlista.
§10: Overskuddet fra lotteriet går i sin helhet til drift av foreningens aktiviteter for medlemmer under 18 år.
§11: Det henvises for øvrig til Lotterilovens til en hver tids gjeldende regelverk.
Kontrakten finner du her

Levert av IdrettenOnline