Funksjon Navn Adresse Telefon epost
Leder Marianne Linnerud Krogstad
977 22 746mlkrogstad@hotmail.com

Kasserer

Kine Camilla Tangen

Ringenfaret 13

3533 Tyristrand

901 46 775 kine.tangen@ecit.no
Sekretær Nina Bugge Aasen

Hollerudveien 9

3533 Tyristrand

915 72 024 nina.b.aasen@hotmail.com
Styremedlem håndball Sonja Simonsen

 Moeveien 3

3533 Tyristrand


sonsimon@live.no
Styremedlem fotball Roger Østebø
Steinrøysveien 20

3533 Tyristrand

414 07 410 roger@scandza.com
Styremedlem ski Helge Ivar Melbye

Skamarken gård

3533 Tyristrand

913 83 687 helge.ivar.melbye@coop.no
Styremedlem allidrett Katrine G. Skistad
906 17 984 kgunnberg@hotmail.com