Ved refusjon fra Tyristubben brukes følgende skjema:

reiseregning-if-tyristubben-mal.xlsx