IF Tyristubben gir støtte til medlemskontigent og treningsavgift til de som har utfordringer med å betale dette for sine barn. I tillegg kan det lånes gratis utstyr via BUA ringerike, se mer her: https://www.bua.no/bua-ringerike/utstyr


Send søknad med begrunnelse til fungerende leder Katrine Skistad. Søknad vil bli behandlet konfidensielt.E-post: kgunnberg@hotmail.com

Eller brev i posten; 

Holleiaveien 118

3533 Tyristrand