Utvalgets medlemmer
Innsatsutvalget:


Per Tore Strømsodd
Bjørn Ove Grønseth
Trude Ødegaard