REGLER FOR UTLEIE OG BRUK AV IF TYRISTUBBENS KLUBBHUS. PR.

01.01.2023

1.Leietager plikter å rette seg etter utleiers anvisninger og de regler som gjelder for utleie av klubbhuset.

2.Servise og annet kjøkkenutstyr skal rengjøres etter bruk og legges tilbake på plass i skap og hyller. Øvrig inventar skal plasseres som ved ankomst.

3.Møbler i peisestue skal ikke flyttes til andre rom.

4.Leietaker plikter i god tid før arrangementet å gi utleier beskjed om når dette tar til og forøvrig andre forhold av betydning for leieforholdet.

5.Alle arrangement må være avsluttet senest kl. 02.00.Husstyret kan dispensere fra denne bestemmelse.

6.Lokalene skal være ferdig ryddet senest kl. 12.00 dagen etter.

7.Kjøkkenhåndklær og kluter plikter leietaker selv å ha med, og fjerne etter bruk.

8.Ved arrangement hvor det er nødvendig med pynting/forberedelser dagen i forveien legges det til en sum på 500kr.

9.Leietaker plikter å holde ro og orden i lokalene og til enhver tid ha tilstrekkelig mannskap til å kunne opprettholde dette.

10.Leietaker er ansvarlig for skader og svinn som måtte oppstå på inventar eller bygning.

11.Søppel fjernes. Søppeldunker finnes på utsiden.

12.Huset er beregnet for 60 gjester m/ bestikk og inventar. Utstyr utover dette antall må leietaker selv sørge for .

13.Røyking er ikke tillatt innendørs.

14.Ved unormalt skittent lokale i form av oppkast og/eller ekstrementer, må leier fjerne dette. Hvis ikke kommer ett ekstra gebyr i tillegg på kr. 500,-

15.Det tas forbehold om endringer av utleiereglene.

16.En musikkspiller for tilkobling av pc etc. kan leies for kr 100,- Denne skal leveres til utleier i samme forfatning som da den ble leid ut. Ved skade eller ødelagt må leier erstatte musikkspilleren

17.Leietaker må være 25 år eller eldre for å kunne leie klubbhuset. 

18. Leietaker plikter å betale leieavgiften på forhånd, og må vise betalingen for å få ut hentet ut nøkkel. VIPPS nr for betaling er 580359

19. Narkotikabruk på klubbhuset er det nulltoleranse for. Funn av dette vil bli politianmeldt. 

20. Ved eventuelle ungdomsfester skal det til enhver tid være minimum en edru voksen foresatt til stede. Det vil bli utført kontroll fra vår side. Ovennevnte reglement er lest av leietager dato: _______
Leietakers underskrift/aksept

___________________________________________________Skriv ut PDF av kontrakten her: REGLER FOR UTLEIE OG BRUK AV IF TYRISTUBBENS KLUBBHUS.pdfKontakt utleieansvarlig, Lena Langhelle for nøkkel på Mail lenamarie.langhelle@gmail.com eller sms/telefon 932 52 653