Disse er i årenes løp tildelt innsatspokalen i IF Tyristubben.

A Administrativ innsats

S Sportslig innsats


1978 Ranmod Ødegaard          A        Trener fotball
1978 Rune Holmen                  S         Fotball på kretslag for gutter
1978 Morten Hermansen          S

1979 Johan Johansen              S         Langrennsløper
1979 Arne og Elsa Skaug         A         Leder skigruppa og turngruppa

1980 Kjell-Harald Lilleberg        A        Styreformann og turrennleder
1980 Trude Ødegaard              S         Langrennog kretsmesterskap

1981 Olav Løvli                        A         Leder trimgruppa m.m.
1981 PerSjaamo                      A          Ledet dugnadsarbeidet med nytt klubbhus

1982 Jan Erik Skaug               S          A-lagspillerfotball
1982 Gard Stigsrud                 S          Fotball og langrenn, kretsmester
1982 Birger Nordgården          A         Styreformann og anleggsbas

1983 Arvid Rustand                 A         Leder hoppsporten
1983 MortenFinsand               S          Kombinertkrets og områdemester

1984 Egil Karlsen                    A          RedaktørTyristikka
1984 Roger Rustand               S          Skihopp 3.plass i NM

1985 Berit Haug                      A          Leder håndball + kretsstyretogleder husstyret.
1985 Solveig Larsen               A          Trimgruppa

1986 Rolf Ellingsen                 A          Kassereri 10 år.
1986 Erik Røste                      S          A-lagspiller fotball

1987 Per Sigmund Nordengen  A       Lederfotballgruppa
1987 MartinHaug                       S       Skihopp og fotball

1988 Ragne Moe                       A       Leder turngruppaog medarbeider i Tyristikka

1989 Torill F. Einarsen               A      Trimkarusell og idrettsmerkeprøver m.m.

1990 Knut Røste                        AS    Leder fotballgruppa og A-lagsspiller
1990 Liv Reidun Skaugen         A       Leder håndballgruppa og trener

1991 Ingen verdige kandidater

1992 Terje Laupet                     S        A-lagspiller fotball
1992 Asbjørn Sandsbakk           A        Redaktør Tyristikkaog styremedlem ski

1993 Arild Andresen                  A        Leder ski, styremedlem fotball og håndball
1993 Arne Sandum                    A       Styreformann og anleggsbas

1994 Herborg Slaatten               A       Styreformann og leder allaktivitetsgruppa.
1994 MetteHeieren                    S       Håndballspiller

1995 Trine Berggaard                A       Red. Tyristikka, sekretær hovedstyret, trener håndball
1995 Rune Lien                          A      Leder fotball og trener

1996 Ingen fullverdige kandidater

1997Kjell Willand                        A      Kontingentinnkreving og medlem skigruppa

1998Terje Haug                          A      Revisor, kioskdrift og hovedkasserer
1998Jonn Andre Tangen            A      Sekretær hovedstyret+ medlem fotballgruppa

1999Aage Grimsmo                   A      Anleggsarbeid lysløype, skibakke, scooterløyper
1999Rune Skogmo                    AS    Alt som foran + ekte birkebeiner 3 disipliner

2001Aage Andreassen              A       Håndballdommer damer i en årrekke

2002Frank Mc. Pearson            AS     Fotballspiller og trener aldersbestemte lag.

2003Ingen verdige kandidater

2004Ingen verdige kandidater

2005Harry Strand ogØ. Lid Larsen A  Arbeidet med idrettshallplaner

2006Hanna Ragnhildstveit        S      14 år gammel håndball og fotballspiller (Landslag)
2006Tor Ivar Bratvold                A      Trener allidrett og scooterkjører

2008 Sonja Simonsen                 A       Trener Håndball
2008  Mina Gustavsen                S        Allsidig håndballspiller

2009 Leif Erik Nordby               A
2009 Maren Vaaten Saastad    S

2010 Simen Slaaten Skistad     S

2011 Roger Østebø                   A      Administrativ innsats i fotballgruppa

2012 Andreas Nordgården        A      Administrativ innsats i skigruppa som organisator og trener


2013 Bjørn Staff A Administrativ innsats over år som kasserer og lagleder i fotballgruppa


2014 Malin Vågen S Sportslig prestasjon i håndball hvor uttak og deltakelse på regionale landslagssamlinger.


2015 Anette Austad A Skigruppa Inspirator og viktig bidragsyter for det sosiale miljø i skigruppa med ansvar for organisering av samlinger, kveldsmat og styreverv. .

2015 Nina Rooth Bråthen A Håndball Stort engasjement som trener, lagleder og styremedlem

2015 Tore Bråthen A Håndball Stort engasjement i aldersbestemte grupper som organisator og trener. 

2015 Synne B. Grønseth S og A Kretslagskamper for Buskerud fotballkrets J98, sonesamlinger i håndball J98, fotballdommer og trener for et jentelag i aldersbestemte klasser. 


2016 Bård Risøy A Innsatspokal er tildelt for ekstraordinær innsats i forbindelse med utbedring av Tyristrand Stadion med kunstgressbaner.


2018 Sigmund Olav Strømsodd

2018 Margrete Brodtkorb

2018 Inger Fossum


2019 Helge Myhren A

2019 Bjørn Ellingsen A

2019 Ella Svingerud S

2019 Amalie Krokstad S

2019 Birk Dahl Auråen S 

2019 Sander Sverre Henriksen Bratvold S


2020 Espen Krokstad A


2021 Sten Østebø Administrativ innsats fotball som spiller, trener og lagleder over mange år.

2021 Espen Kjelsrud - administrativ innsats fotball som spiller og lagleder over mange år.

2021 Pål Jensen - administrativ innsats fotball som trener, lagleder, dugnader med mer i aldersbestem fotball i mange år. 

2021 Per Tore Strømsodd - administrativ innsats som leder håndballgruppen, styremelder ski og medlem av hovedstyret. Viktig bidragsyter ved ulike arrangementer, dugnader på anlegg og skiløyper.


2022 Tore Myhra. Administrativ innsats. For ekstraordinær administrativ innsats i fotballgruppen. 

2023 Katrine Gunnberg Skistad - Administrativ innsats. For ekstraordinær administrativ innsats i allidrett, håndball og hovedstyret. 

2023 Trond Ole Høglund - administrativ innsats. For ekstraordinær administrativ innsats med vedlikehold av anlegg og da spesielt vedlikehold av kunstgressbaner.