Disse er i årenes løp tildelt innsatspokalen i IF Tyristubben.

A Administrativ innsats

S Sportslig innsats


1978 Ranmod Ødegaard A Trener fotball
1978 Rune Holmen S Fotball på kretslag for gutter
1978 Morten Hermansen S
1979 Johan Johansen S Langrennsløper
1979 Arne og Elsa Skaug A Leder skigruppa og turngruppa
1980 Kjell-Harald Lilleberg A Styreformann og turrennleder
1980 Trude Ødegaard S Langrennog kretsmesterskap
1981 Olav Løvli A Leder trimgruppa m.m.
1981 PerSjaamo A Ledet dugnadsarbeidet med nytt klubbhus
1982 Jan Erik Skaug S A-lagspillerfotball
1982 Gard Stigsrud S Fotball og langrenn, kretsmester
1982 Birger Nordgården A Styreformann og anleggsbas
1983 Arvid Rustand A Leder hoppsporten
1983 MortenFinsand S Kombinertkrets og områdemester
1984 Egil Karlsen A RedaktørTyristikka
1984 Roger Rustand S Skihopp 3.plass i NM
1985 Berit Haug A Leder håndball + kretsstyretogleder husstyret.
1985 Solveig Larsen A Trimgruppa
1986 Rolf Ellingsen A Kassereri 10 år.
1986 Erik Røste S A-lagspiller fotball
1987 Per Sigmund Nordengen A Lederfotballgruppa
1987 MartinHaug S Skihopp og fotball
1988 Ragne Moe A Leder turngruppaog medarbeider i Tyristikka
1989 Torill F. Einarsen A Trimkarusell og idrettsmerkeprøver m.m.
1990 Knut Røste AS Leder fotballgruppa og A-lagsspiller
1990 Liv Reidun Skaugen A Leder håndballgruppa og trener
1991 Ingenverdige kandidater
1992 Terje Laupet S A-lagspiller fotball
1992 AsbjørnSandsbakk A Redaktør Tyristikkaog styremedlem ski
1993 Arild Andresen A Leder ski, styremedlem fotball og håndball
1993 Arne Sandum A Styreformann og anleggsbas
1994 Herborg Slaatten A Styreformann og leder allaktivitetsgruppa.
1994 MetteHeieren S Håndballspiller
1995 Trine Berggaard A Red. Tyristikka, sekretær hovedstyret, trenerh.ball
1995 Rune Lien A Leder fotball og trener
1996 Ingen fullverdige kandidater
1997Kjell Willand A Kontingentinnkreving og medlem skigruppa
1998Terje Haug A Revisor, kioskdrift og hovedkasserer
1998Jonn Andre Tangen A Sekretær hovedstyret+ medlem fotballgruppa
1999Aage Grimsmo A Anleggsarbeid lysløype, skibakke, scooterløyper
1999Rune Skogmo AS Alt som foran + ekte birkebeiner 3 disipliner
2000
skiløyper.
2001Aage Andreassen A Håndballdommer damer i en årrekke
2002Frank Mc. Pearson AS Fotballspiller og trener aldersbestemte lag.
2003Ingen verdige kandidater
2004Ingen verdige kandidater
2005Harry Strand ogØ. Lid Larsen A Arbeidet med idrettshallplaner
2006Hanna Ragnhildstveit S 14 år gammel håndball og fotballspiller (Landslag)
2006Tor Ivar Bratvold A Trener allidrett og scooterkjører
2008 Sonja Simonsen A Trener Håndball
2008 Mina Gustavsen S Allsidig håndballspiller
2009 Leif Erik Nordby A
2009 Maren Vaaten Saastad S
2010 Simen Slaaten Skistad S
2011 Roger Østebø A Administrativ innsats i fotballgruppa
2012 Andreas Nordgården A Administrativ innsats i skigruppa som organisator og trener

2013 Bjørn Staff A Administrativ innsats over år som kasserer og lagleder i fotballgruppa

2014 Malin Vågen S Sportslig prestasjon i håndball hvor uttak og deltakelse på regionale landslagssamlinger.

2015 Anette Austad A Skigruppa Inspirator og viktig bidragsyter for det sosiale miljø i skigruppa med ansvar for organisering av samlinger, kveldsmat og styreverv. .

2015 Nina Rooth Bråthen A Håndball Stort engasjement som trener, lagleder og styremedlem

2015 Tore Bråthen A Håndball Stort engasjement i aldersbestemte grupper som organisator og trener. 

2015 Synne B.Grønseth S og A Kretslagskamper for Buskerud fotballkrets J98, sonesamlinger i håndball J98, fotballdommer og trener for et jentelag i aldersbestemte klasser. 

2016 Bård Risøy A Innsatspokal er tildelt for ekstraordinær innsats i forbindlese med utbedring av Tyristrand Stadion med kuntsgressbaner.