Lagetshistorie
IF Tyristubben er et av landets eldste idrettslag, dannet i 1892. Vi har eget klubbhus med fotballbaner, sadhåndballbane, basketballbane og skileikeland på Kindsåsen, Tyristrand. Her starter også lysløypa, med mulighet for lange skiturer innover Holleia. Lysløypa blir ivaretatt av Tyristubbens skigruppe. Klubbhuset ble satt opp på dugnad, og stod ferdig i 1981. Tyristubben har også vært aktivt med i planlegging og bidrag til den nye hallen på Tyristrand og i utarbeidelse av det nye turkartet Holleia/Krokskogen. Årsmøtet i november har den øverste myndighet i laget, mens hovedstyret drifter Tyristubben mellom årsmøtene. Medlemstallet er på ca. 500.
Tyristubben eller "Stubben" som mange ynder å kalle det lokale idrettslaget, har mange aktiviteter å tilby store og små. Særgruppene arrangerer skirenn, skiskyting, hopprenn, skøytetrening, aerobic, friidrettsaktiviteter, håndball- og fotballkamper. Tyristubbens dag er et fellesarrangement for særgruppene og er lagt til september måned. Da tevles det i ballkamper, sykkel og løp innbyrdes og med lag og folk utenfor distriktet.
Tyristubbens særgrupper består av:
Allidrett (for barn mellom 6 og 8 år), Ski/trim (fra 8 år og oppover), Fotball (fra 8 år og oppover + A-lag) og Håndball (fra 8 år og oppover). I samarbeid med de andre gruppene tilbyr Allidrettsgruppa ski-, håndball- og fotballtrening fra 8 år. Vi har også et egent Husstyre som bl.a. står for utleie av Klubbhuset til forskjellige anledninger.
Særgruppene stiller egne lag i aktivitetsturneringer, cuper og seriekamper. Dessuten stiller Tyristubben med egne dame- og herrelag i Ringeriksmaraton. Med den nye hallen på Tyristrand blir treningsmulighetene betraktelig bedre for gruppene.

IF Tyristubben legger vekt på en aktiv og positiv fritid for barn og voksne. Gjennom de ulike aktivitetene, vil vi skape et trygt og godt samhold i bygda vår.