Retningslinjer bekledning
Av Bård Risøy
Gjelder for tidsrommet 1.1.2013 - 31.12.2015
  1. Foreldre og lagledere har lenge etterlyst en felles policy når det gjelder felles klubbdress for IF Tyristubben. Dette er både av økonomiske grunner samt at IF Tyristubben skal profileres som ETT idrettslag. På årsmøte 7.mars 2013 ble det vedtatt at felles klubbdress anskaffes gjennom avtalen med City Sport AS. Dressen er en del av Hummel kolleksjonen og påføres reklame etter gjeldende retningslinjer som er bekjentgjort for Focus Print.
  2. Drakter til fotball og håndball skal anskaffes via avtalen som er inngått med City Sport.
  3. Skulle avtalen med City Sport opphøre så skal felles klubbdress og annet klubbutstyr anskaffes gjennom annen leverandør som hovedstyret evt. inngår avtale med.
  4. Skigruppa nytter sin avtale inntil videre.