Til pinslotterideltagere,


Styret i IF Tyristubben har besluttet å legge ned pinslotteriet etter mange års drift. Vi har hatt mange trofaste deltagere gjennom alle disse årene og lotteriet har gitt klubben viktige inntekter. De siste årene har likevel gitt et frafall på antall deltagere - og dermed også inntektene. 
Nedenfor finner du oversikt på vinnere i fra uke 3 til og med uke 22.

Premiene utbetales i løpet av de nærmeste dagene. Dere som har innbetalt for lodd i juni vil få dette tilbakebetalt. 

Uke 3                                    

Kr 5000                 538         Robert Fossum

Kr 2000                 873         Bjørn Modalen

Kr 1000                 28           Torill Rognlid

                                               

Uke 4                                    

Kr 5000                 191         Per-Erik Høglund

Kr 2000                 121         Henning Søberg

Kr 1000                 845         Ketil Magnussen

                                               

Uke 5                                    

Kr 5000                 175         John Bergvold

Kr 2000                 421         Helge Bakken

Kr 1000                 819         Odd Lorang Dalen

                                               

Uke 6                                    

Kr 5000                 944         Margrete Brodtkorb

Kr 2000                 32           Torill Evenrud Berg

Kr 1000                 630         Fred Erik Stigsrud

                                               

Uke 7                                    

Kr 5000                 122         Monika Sørstrøm

Kr 2000                 10           Marry Fossum

Kr 1000                 958         Yngvild Martinsen

                                               

Uke 8                                    

Kr 5000                 75           Ole Petter Vaaten

Kr 2000                 754         Monika Kjemperud

Kr 1000                 786         Hege Sjaamo

                                               

Uke 9                                    

Kr 5000                 431         Kjetil Ødegaard

Kr 2000                 595         Grete Kjelsrud

Kr 1000                 962         Oddveig S Heggelien

                                               

Uke 14                                  

Kr 5000                 959         Annette Ryen Jensen

Kr 2000                 145         Erik Veien

Kr 1000                 904         Anne Line Davidsen

                                               

Uke 15                                  

Kr 5000                 65           Ørjan Jensen

Kr 2000                 939         Bjørn Ragnar Trinterud

Kr 1000                 428         Bjørg Heieren

                                               

Uke 16                                  

Kr 5000                 876         Karl Fossum

Kr 2000                 19           Nina Johansen

Kr 1000                 27           Atle Jensen

                                               

Uke 17                                  

Kr 5000                 425         Terje Gulliksen

Kr 2000                 700         Frode Tangen

Kr 1000                 192         Britt Randi Medalen

                                               

Uke 18                                  

kr 5 000                88           Hanne Gry B Hauger

Kr 2000                 622         Margrethe Prøitz Dammen

Kr 1000                 373         Ole Skaug

                                               

Uke 19                                  

Kr 5000                 653         Anton Solheim

Kr 2000                 339         Per Kristian Karlsrud

Kr 1000                 25           Ole Olavsen

                                               

Uke 20  

Kr 5000                 998         May Iren Mittet

Kr 2000                 836         Kjetil Stubberud

Kr 1000                 9             Håkon M Bardølsgård

                                               

Uke 21                                  

Kr 5000                 923         Alexander Lien

Kr 2000                 994         Lars Klev

Kr 1000                 192         Britt Randi Medalen

                                               

Uke 22                                  

Kr 5000                 985         Svein K Blesvik Eriksen

Kr 2000                 46           Siv Modalen Bakken

Kr 1000                 772         Even Stillerud