Funksjon Navn Adresse Telefon epost
Leder Margrete Brodtkorb

Hovinveien 55

3533 Tyristrand

992 61 979
margre-b@online.no

Kasserer

Kine Camilla Tangen

Ringenfaret 13

3533 Tyristrand

901 46 775 kine.tangen@ecit.no
Sekretær Nina Bugge Aasen

Hollerudveien 9

3533 Tyristrand

915 72 024 nina.b.aasen@hotmail.com
Styremedlem håndball Katrine G. Skistad

 Holleiaveien 118

3533 Tyristrand

906 17 984 kgunnberg@hotmail.com
Styremedlem fotball Roger Østebø
Steinrøysveien 20

3533 Tyristrand

414 07 410 roger@scandza.com
Styremedlem ski Helge Ivar Melbye

Skamarken gård

3533 Tyristrand

913 83 687 helge.ivar.melbye@coop.no
Styremedlem allidrett Mari-Linn Indreeide Kvalsvik Nakkerudalleen 52

3533 Tyristrand
452 14 074 mari-linn_90@hotmail.com