Ekstraordinært årsmøte

Postet av Tyristubben IF den 3. Jun 2020

Til medlemmene i IF Tyristubben

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i IF Tyristubben

Onsdag 17.juni kl 18:30 på Klubbhuset

Saksliste         (NB! Det er kun 2 saker, og det er ikke anledning til å fremme andre forslag)

 

Sak 1. Behandle regnskapet for 2019

Regnskapet for 2019 ble ikke behandlet på ordinært årsmøte i mars. Fordi kontrollkomiteen fikk for kort frist til å kontrollere regnskapet før årsmøtet.

 

Sak 2.  Valg av valgkomite

Følgende kandidater stiller til valg:

Katrine Lerheim

Odd Einar Reitan

Robert Rikardsen

 

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret
Minneord Olav Løvlie

Postet av Tyristubben IF den 30. Mar 2020

Tyristubben har fått den triste beskjeden om at Olav Løvlie dessverre har gått bort. Olav var en kjær mann for mange på Tyristrand. Han kjente mange mennesker både gjennom sitt læreryrke, og som engasjert sambygding. Han hadde et stort og varmt hjerte for mange, spesielt de som hadde det vanskelig i samfunnet. 

Olav var en ildsjel og viet mye av sitt liv til frivilligheten både i Landsbyforeningen og i Tyristubben. 

På 80-tallet var han trimgeneralen i Tyristubben. Da arrangerte han, sammen med flere, ukentlige trimløp på Holleia. Disse løpene gikk under navnet Trimkarusellen og bestod av ulike etapper som passet de fleste. Med glimt i øyet og stor sans for humor, lanserte han det treffende slagordet «Føler du deg lubben, trim med Tyristubben»😄.Han var en ivrig og viktig ildsjel i Tyristubben over mange år, spesielt som primus motor både for Trimgruppa og Godokkløpet.

Etter 22.7.2011, hvor hans datter Hanne tragisk ble revet bort, bygde Olav, hans kone Kirsti og sønnen Jørgen opp et krisesenter for vanskeligstilte kvinner i Sør-Afrika i Hannes navn. Med stor dyktighet og engasjement har Olav, Kirsti og Jørgen fått med seg store og viktige samarbeidspartnere, blant annet Kavli-stiftelsen for å realisere prosjektet. Olav brukte mye av sin fritid på dette prosjektet, blant annet ved å selge ved i lokalmiljøet.

Olav døde mens han holdt på med det han likte aller best - skitur på Vikerfjell. Han var en støtte for skigruppa i Tyristubben også de seneste årene, og var ofte å treffe i skisporet på Holleia. 

Olav var en mann som mange vil huske med sitt lune vesen, sin positive og gavmilde framferd.

Vi lyser fred over Olavs minne.

Styret i IF Tyristubben
All aktivitet avlyses

Postet av Tyristubben IF den 12. Mar 2020

Som følge av retningslinjene til FHI og NIF rundt koronaviruset avlyses all aktivitet i IF Tyristubben med umiddelbar virkning fra og med i dag, 12.03.2020.
Årsmøte IF Tyristubben

Postet av Tyristubben IF den 11. Feb 2020

 

Det innkalles til årsmøte for IF Tyristubben onsdag den 11.mars kl.18:30 på klubbhuset.Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret innen 26.februar. Saksliste og dokumenter blir lagt ut her. 

01_Styrets Årsberetning med alle gruppene.pdf

Organisasjonsplan IF Tyristubben_V2.2.pdf

Vel møtt!