Minneord Olav Løvlie

Postet av Tyristubben IF den 30. Mar 2020

Tyristubben har fått den triste beskjeden om at Olav Løvlie dessverre har gått bort. Olav var en kjær mann for mange på Tyristrand. Han kjente mange mennesker både gjennom sitt læreryrke, og som engasjert sambygding. Han hadde et stort og varmt hjerte for mange, spesielt de som hadde det vanskelig i samfunnet. 

Olav var en ildsjel og viet mye av sitt liv til frivilligheten både i Landsbyforeningen og i Tyristubben. 

På 80-tallet var han trimgeneralen i Tyristubben. Da arrangerte han, sammen med flere, ukentlige trimløp på Holleia. Disse løpene gikk under navnet Trimkarusellen og bestod av ulike etapper som passet de fleste. Med glimt i øyet og stor sans for humor, lanserte han det treffende slagordet «Føler du deg lubben, trim med Tyristubben»😄.Han var en ivrig og viktig ildsjel i Tyristubben over mange år, spesielt som primus motor både for Trimgruppa og Godokkløpet.

Etter 22.7.2011, hvor hans datter Hanne tragisk ble revet bort, bygde Olav, hans kone Kirsti og sønnen Jørgen opp et krisesenter for vanskeligstilte kvinner i Sør-Afrika i Hannes navn. Med stor dyktighet og engasjement har Olav, Kirsti og Jørgen fått med seg store og viktige samarbeidspartnere, blant annet Kavli-stiftelsen for å realisere prosjektet. Olav brukte mye av sin fritid på dette prosjektet, blant annet ved å selge ved i lokalmiljøet.

Olav døde mens han holdt på med det han likte aller best - skitur på Vikerfjell. Han var en støtte for skigruppa i Tyristubben også de seneste årene, og var ofte å treffe i skisporet på Holleia. 

Olav var en mann som mange vil huske med sitt lune vesen, sin positive og gavmilde framferd.

Vi lyser fred over Olavs minne.

Styret i IF Tyristubben


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.