Ekstraordinært årsmøte - innkalling

Postet av Tyristubben IF den 19. Aug 2019

Til medlemmene i IF Tyristubben


Innkalling til ekstraordinært årsmøte i IF Tyristubben.

Mandag 2. september kl 18:30 på klubbhuset.


Saksliste:

(NB! Det er kun 1 sak, og det er ikke anledning til å fremme andre forslag).

Sak 1. Kunstgressprosjektet - reklamasjon

Kunstgressprosjektet og tilhørende rulleskibane ble ferdigstilt i mai 2017. Vi har reklamert på mangler ved arbeidene. Styret vil redegjøre for saken i årsmøtet og årsmøtet inviteres til å fatte vedtak om veien videre. Av hensyn til at dette er en pågående sak mellom IF Tyristubben og leverandøren gis nærmere informasjon i møtet.


Det er viktig for styret at mange av våre medlemmer stiller på dette møtet.


Med vennlig hilsen

Styret.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.